Ungdom med ADHD takler hverdagslivet godt, men sliter på skolen

Publisert: 14.06.2016 14:20 av Nina Skajaa Fredheim

En liten, svensk studie viser at det er på skolen at ADHD blir et problem, skriver forskning.no på sine nettsider. Undersøkelsen er utført av forsker Rikard Olof Eriksson ved Høgskolen i Østfold.

Ungdom_kjedersegCOLOURBOX.jpg

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Eriksson har gjort studien sammen med forsker Maria Carlsson ved Gøteborgs universitet. Intervjuene er gjort med ungdommer i Sverige.

På forskning.no står det videre at det er svenske forskere som har intervjuet 12 ungdommer i alderen 15 til 17 år om hvordan det er å leve med ADHD.

Ungdommene forteller at de stort sett lever godt med sin diagnose når de er sammen med venner, kjærester og familier.

Det er på skolen at ADHD blir et problem. Det skyldes en manglende forståelse for sykdommen, mener de som er intervjuet.

Studien er publisert i den siste utgaven av Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Sjelden ungdom blir spurt

Hensikten med denne studien var å beskrive hvordan ungdom med ADHD tenker og hvordan de har det i hverdagslivet og på skolen.

– Det er forsket mye på ADHD-diagnosen. Men det er ikke så ofte at ungdom selv blir spurt om hvordan de opplever det å ha ADHD, sier Rikard Olof Eriksson i intervjuet med forskning.no.

Les hele saken på forskning.no sine nettsider.

Rikard Olof Eriksson ved Høgskolen i Østfold forteller at ungdommene de har intervjuet hadde et ambivalent forhold til ADHD-medisin. (Foto: Privat)