HiØs forskningsenhet

Publisert: 20.09.2016 14:10 av Bård Halvorsen

Høgskolen i Østfold har nå etablert en forskningsadministrativ enhet. Den ledes av forskningsdirektør Øystein Johnsen, som ble ansatt 5. september 2016.

Bilder viser de fire personene i høgskolens nye forskningsadministrative enhet

FØRSTE MØTE: 16. september samlet HiØs forskningsadministrative enhet fra venstre Kjell Ove Kjølaas, Adun Amundsen, Øystein Johnsen og Else Norheim. (Foto: Bård Halvorsen)

I tillegg til biblioteket er Audun Amundsen og Kjell Ove Kjølaas tilknyttet denne enheten.

En tar dessuten sikte på å rekruttere enda to personer.

Den forskningsadministrative enheten vil ha ansvar for: