Tverrfaglig forskergruppe med egen blogg

Publisert: 27.09.2016 13:25 av Nina Skajaa Fredheim

Forskergruppen "AreaS" har ekspertise på områdene Europa, Norden, Midtøsten, De arktiske områdene og USA med fler, og besitter kompetanse innen fag som statsvitenskap, økonomi, historie, geografi, kulturkunnskap, sosiologi og språk. Bloggen presenterer forskningsstoff og kommentarer på aktuell hendelser.

Skjermbilde_2016-09-27_kl._13.58.57.png

Fotoillustrasjon: fra bloggartikkelen "Presidentvalgkampen i Frankrike er i gang.. på høyresiden" av Franck Orban 23. august 2016, AreaS-bloggen.

Forskergruppen AreaS ble stiftet av ansatte fra Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag (ØSS) i juni 2016 og har for tiden medlemmer både fra ØSS og Avdeling for lærerutdanning (LU).

AreaS har særkompetanse på følgende områder:

Vest- og Øst-Europa (EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland/DDR, Spania), Midtøsten (Israel, Iran), Øst- og Vest-Norden (Norge, Sverige, Finland), Det arktiske området og Island, Russland/Sovjetunionen, USA, Fransktalende land (Frankofoni), Latin-Amerika og Polynesia (fransk og britisk).

Medlemmene i forskergruppa er:
Andrè Avias (ØSS) - Fransk språk, litteratur og kulturkunnskap Fransktalende land (Frankfoni)
Harald Borgebund (ØSS) - Statsvitenskap, politisk filosofi, Storbritannia
Wladimir Alfredo Chavez Vaca (ØSS) -  Innvandringslitteratur, Latin-Amerika
Tormod Fjellvang (LU) Sosiologi, Vest- og Øst-Europa, Russland/Sovjetunionen
Ivar Jonsson (ØSS) Statsvitenskap, innovasjon og entrepenørskap, politisk økonomi,
økonomisk sosiologiVest-Norden, arktiske området og Island
Sigmund Kvam (ØSS) Tysk språkvitenskap og translatologi, Tyskland/DDR
Daniel Lees Fryer (ØSS) Språk, sosialsemiotikk, multimodalitet, England
Robert Lewis Mikkelsen (ØSS) Historie, antropologi, statsvitenskap, sosiologi og engelsk litteratur, USA
Fabián Mosenson (ØSS) Spansk litteratur, Spania og Latin-Amerika
Ronald Nolet (LU) Samfunnsfag, samfunnsgeografi, sosiologi, fagdidaktikk og historie, Midtøsten
Egil Norvald (ØSS) Bedriftsøkonomi, regnskap og prosjektledelse, Sverige og Norge
Franck Orban (ØSS) Europeisk historie, statsvitenskap, europastudier, Fransktalende land, EU
Mette Ramstad (LU) Religionsvitenskap (internasjonale/transnasjonale religiøse bevegelser), antropologi, historie, kulturkunnskap, Polynesia (fr/br), USA (Religiøse minoriteter), Vest-Europa (England, Norge), Midtøsten (Israel, Iran)
Marjo Rynning (ØSS) - Evaluerings- og prosessforskning, internasjonalisering, dynamiske konkurransestrategier, økonomi, strategi, Norge, Øst-Norden (Sverige, Finland)
Carsten M. Syvertsen (ØSS) -  Global kunnskapsledelse, økonomisk historie
Johanna M Wagner (ØSS) -  Amerikansk og britisk litteratur, modernisme, feminisme, kjønnsforskning, skeiv teori, kritisk litteratur, Storbritannia, USA

Gruppen er åpen for kolleger fra andre avdelinger ved høgskolen og eksterne institusjoner. 

Her er noen av de siste innleggene: