Professor ved HiØ med bidrag til internasjonalt forlag

Publisert: 06.03.2017 15:30 av Nina Skajaa Fredheim

Professor Sigmund Kvam ved Avdeling for Økonomi, språk og samfunnsfag har fått et forskningsoppdrag for Routledge, et internasjonalt ledende forlaget innen oversettelsesvitenskap.

sigmundkvam.jpg

Routledge er sammen med Benjamins det største forlaget innen oversettelsesvitenskap i verden.  Håndboken fra Routledge ble derfor leste verden over og har stor faglig autoritet.

– Jeg skal skrive et kapittel om konversasjonsanalyse og oversettelsesteori, nærmere bestemt  Discourse analytical approaches with specific reference to Conversation Analysis, forteller Sigmund Kvam.

– Jeg har allerede en publikasjon innen emnet 2012; Text Linguistics and The Translation Brief: On The Relevance of Conversation Analysis as an Operational Tool in a Pragmatic  Text Linguistic Approach to Translation, sier Kvam.

Artikkelen skal publiseres i den store internasjonale håndboken i translasjonsvitenskap, det vil si oversettelse og tolking, og den gis ut av Routledge forlag i  Oxford.

Kvam forteller at artikkelen vil gå spesielt inn på analyse av samtaler mellom oversetter og oppdragsgiver der selve oversettelsesoppdraget lages i fellesskap. I tillegg vil han kombinere data fra slike samtaler med annen tekstinformasjon for å kunne fremskaffe et best mulig bilde av selve oversettelsesoppdraget og hvordan dette blir til.

– Det viser seg at oversettelse ikke bare er å oversette den såkalte meningen, det kan være forskjellige oversettelsesoppdrag knyttet til en og samme tekst og det enkelte oversettelsesoppdrag kan også variere betydelig ‘internt’, forteller professoren.