HiØ-publikasjon på liste over mest nedlastede artikler

Publisert: 26.06.2017 16:20 av Nina Skajaa Fredheim

– Det er veldig morsomt at publikasjonen vår ligger så høyt oppe på lista. Dette er et velrennomert internasjonalt tidsskrift med en høy impact factor, så det er mange gode artikler publisert der, forteller prosjektleder Anna-Lena Kjøniksen.

IR1WEB.jpg

Arkivfoto: Anna-Lena Kjøniksen nr tre fra venstre. Her med (f.v.) Bjørn Gitle Hauge, Inge Richard Eeg, Trond Atle Drøbak og Kjetil N. Gulbrandsen. Foto ble tatt i forbindelse med oppstart av prosjektet Micro-encapsulated phase change materials in concrete i 2014.

Nr 5 på lista over mest nedlastede artikler i tidsskriftet «Energy Conversion and Management»

– Det er en publikasjon fra et Norges forskningsråd-prosjekt (NFR) ligger på lista over mest nedlastede artikler i tidsskriftet «Energy Conversion and Management».

– Dette er et internasjonalt anerkjent Nivå 2 tidsskrift med en høy impact factor (5,589), så det er morsomt at avdelingens stipendiater kommer med her, sier Kjøniksen.

Stor nytteverdi

– En av grunnene til at det er mange som laster ned artikkelen vår er sannsynligvis at vi har betalt for open access for den. Dette er et hybridtidsskrift der man kan velge om man vil betale for open access eller ikke.

Artikler med open access kan lastes ned gratis av hvem som helst. Det er imidlertid mange open access artikler i dette tidsskriftet som ikke ligger på lista over mest nedlastede artikler, så det er tydelig at vi også har publisert noe som veldig mange synes er nytt og interessant. Det blir spennende å følge med på hvor mye artikkelen kommer til å bli sitert, sier Kjøniksen.

– For oss som forskere er det viktig at forskningen vår har nytteverdi for andre. Når vi oppnår å komme på en liste over mest nedlastede artikler er det tydelig at vi når et stort internasjonalt publikum, sier hun.

Artikkelen er et resultat fra prosjektet «Micro-encapsulated phase change materials in concrete» som er finansiert av NFR.

Forskningsprosjektet er en del av HiØs tre institusjonelle satsingsområder innen forskning.

Prosjekt om forbedringer av betong-egenskaper

– Vi har tilsatt mikrokapsler som inneholder et faseovergangsmateriale til betong, både vanlig betong og geopolymerbetong, og testet hvordan dette påvirker de termiske og mekaniske egenskapene til betongen. Tilsats av mikrokapsler gir betongen mye bedre termiske egenskaper, med et godt energisparingspotensiale. Mikrokapslene svekker dessverre de mekaniske egenskapene til betongen, men den er fortsatt sterk nok til å bli brukt som konstruksjonsmateriale, forteller prosjektlederen.

Med på prosjektet fra HiØ er:

Vinh Duy Cao
Shima Pilehvar
Anna M. Szczotok
Anna-Lena Kjøniksen
Susana Garcia Sanfèlix

HiØ har i tillegg har vi med samarbeidspartnere fra NMBU, Mapei AS, og University of Castilla-La Mancha (Spania).