Kurses i å bygge opp en avhandling

Publisert: 25.09.2017 13:20 av Nina Skajaa Fredheim

Phd-kurs.jpg

Högskolan Väst tilbyr nå som en del av deres PhD kurs et nytt emne som heter ‘Att bygga upp en avhandling’. Kurset er på 7,5 studiepoeng og tilbys ved Høgskolen i Østfold sine studiesteder.

Klare for dagens kurs: Fra venstre kursholder Mats Persson, doktorgradsstipendiatene Charlotte Sørensen, Marina Sletten og Elin Sørum Skjeklesæter og kursholder Jan Christer Karlsson. Foto: HiØ.

Fire stipendiater fra Høgskolen i Østfold samt en fra Högskolan Väst deltar på kurset.

Forskerkurset er utviklet av professor Jan Christer Karlsson som arrangerer kurset sammen med førsteamanuensis Mats Persson fra HiØ. Karlsson er ansatt i en 20 prosent stillingen ved HiØ.

Kurset handler om hvordan man systematisk bygger opp argumentasjonen i en avhandling eller vitenskapelig tekst.

– Vi arrangerar kursen som ett led i satsningsområdet "Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning" och som förberedelse för en eventuell PhD inom det området, sier Karlsson.

– Det kommer säkert fler kurser på forskarutbildningsnivå, men ingen konkret plan finns ännu, sier han.

Karlsson har vært med å arrangere kurset åtte ganger.
– Kursen har tidigare getts inom forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

– Kursutvärderingarna har genomgående varit synnerligen positiva. Flera av lärarna ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag och Avdeling for helse og velferd ved HiØ har gått den i samband med sin PhD och alla har uttryckt stor uppskattning av kursen. De säger att kursen hjälpt dem att bli bättre akademiska författare, forteller Karlsson.

Les mer om forskerkurset