Akademiet blir scene for kunstnerisk utviklingsarbeid fra hele Norden

Publisert: 17.10.2017 12:15 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

Akademi for scenekunst venter storinnrykk denne uken som nasjonal møteplass for kunstnere og ansatte fra kunstfaglige utdanningsinstitusjoner.

ARF 2017: Ved Akademi for scenekunst 18.-20.oktober. (Illustrasjon:Inga Aleknaviciute)

ARF 2017: Ved Akademi for scenekunst 18.-20.oktober. (Illustrasjon:Inga Aleknaviciute)

Artistic Research Forum (ARF) 2017 heter konferansen som Akademi for scenekunst er vertskap for denne uken. Fra onsdag til fredag mangedobles dermed det kunstneriske miljøet ved Høgskolen i Østfold.  Hele 200 deltakere er påmeldt til ARF-konferansen og gjestene er både kunstnere og fagansatte som jobber med skapende og utøvende kunstfag.

- Her er det hovedsakelig faglig tilsatte og stipendiater, men også institusjonsledere - alle med en tilknytning til kunstnerisk utviklingsarbeid, forteller Geir Strøm.
Han er administrativ leder for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som er lokalisert ved Universitet i Bergen. Mer om PKU finner du her.

Samler kunstfeltet

I løpet av konferansen blir ulike kunstneriske prosjekter presentert og vurdert.

- Konferansen bidrar til formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid og samler faglig tilsatte og stipendiater fra de kunstfaglige utdanningsinstitusjonene i Norge og i økende grad også Norden, forteller Strøm.

Artistic Research Forum er en årlig konferanse og et samarbeid mellom Program for Kunstnerisk Utvikling (PKU) og universiteter eller høgskoler som har en utdanning innen skapende og utøvende kunstfag. I år er det Akademi for scenekunst som står som arrangør.

Forumet er ifølge Strøm en nyttig arena som bidrar til å sette fokus og agenda i forhold til kunstnerisk utviklingsarbeid.
- PKU er en tverrfaglig møteplass og styrker kontakten mellom de ulike deler av kunstfeltet og utdanningsinstitusjonene. For mange små fagmiljø er møteplasser som ARF essensielle, sier han.

Hvordan kan man bidra til å øke forståelsen for det kunstneriske utviklingsarbeidet?
-  PKU bidrar gjennom ARF til å utvikle et bredt nasjonalt fagmiljø. PKU ser et ansvar for å løfte fram felles problemstillinger og tematikk som fagmiljøene må jobbe videre med lokalt og som står sentralt i alt kunstnerisk utviklingsarbeid, sier Strøm.

Presenterer Akademiets egen forskning

Ifølge PKUs administrative leder har hovedfokuset de siste årene vært på etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Konferanseprogrammet er omfattende og er satt sammen av hele 30 ulike arrangementer. Blant PKU-stipendiatene som skal presentere sin forskning er musiker Anneli Drecker. Den kjente artisten er tilknyttet Universitet i Tromsø og skal presentere "The modern ancient voice. Recreating and applying the ancient voice". 
Stipendiat ved Akademi for scenekunst, Gunhild Mathea Olaussen skal presentere prosjektet "Responsive space". Også forskningsprosjektet "Blind Spot- staring down the void" som ledes av professor Karen Kipphoff ved akademiet skal presenteres.

Hele programmet for ARF 2017 finner du her.   

- Vi viser bredde og mangfold i hva slags prosjekter som er finansiert av programmet og fra våre inviterte gjester, forteller Strøm.

Han sier etableringen av ph.d. (doktorgrad red.anm.) i kunstnerisk utviklingsarbeid er en av de store utfordringene man nå står overfor. Kunnskapsdepartementet har foreslått å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden vil bli den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og den første doktorgraden som er tuftet på kunstnerisk metode. Du kan lese mer om saken her.

- Dette har vært en lang prosess som nå snart er i mål, men som vil  kreve mye arbeid lokalt i institusjonene, sier Strøm.

ARF-konferansen er hovedsakling åpen for inviterte gjester, men ved presentasjoner der det er ledige plasser vil det være mulig for HiØ-ansatte og studenter å delta.