40 år med arbeidslivsforskning

Publisert: 30.05.2014 12:55 av Lisa Lambertsson Björk

Etter over 40 år som professor og forsker innen organisasjon- og arbeidsliv, har Egil Skorstad fått tittelen professor emeritus. 18. juni holder Skorstad den aller første emeritusforelesningen ved Høgskolen i Østfold.

Egil Skorstad er tidligere professor i organisasjon og arbeidslivsfag ved Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk. Etter fire tiår med blant annet arbeidslivsforskning, kan Skorstad nå titulere seg som professor emeritus.

Professor emeritus for menn og professor emerita for kvinner, betegner en professor som fortsetter å være vitenskapelig aktiv etter å ha avsluttet arbeidsforholdet ved sin institusjon, som regel ved pensjonsalder. Anne Lise Arnesen og Turid Fosby Elsness er begge to professor emerita ved Avdeling for lærerutdanning ved HiØ. 

Sentral figur ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Egil Skorstad har vært ansatt ved HiØ siden 1985. Han har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av utdanning og forskning innen arbeidslivsvitenskap på organisasjon- og ledelsesseksjonen ved Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk. Han er blant annet tilknyttet masterstudiet i organisasjon og ledelse.

– Det er ufattelig at jeg har vært her i nesten 30 år. Jeg har hatt en veldig fin tid her ved HiØ, med hyggelige og flinke kollegaer, sier Egil Skorstad.

Skorstad har en doktorgrad i arbeids- og industrisosiologi fra NTNU. Karrieren hans tok derimot en litt annen retning enn han først hadde planlagt. Skorstad utdannet seg opprinnelig til sivilingeniør ved Norges tekniske høgskole, men etter å ha fått innblikk i og interesse for forskning om norsk arbeidsliv på slutten av 1960-tallet, valgte han å rette seg inn mot organisasjonsfag.

Nasjonal og internasjonal forskning

Skorstad har drevet mange års forskning innenfor organisasjons- og arbeidsliv. Forskningen hans dreier seg primært om studier av arbeidslivet og hvordan det formes og forandres avhengig av forsøk på demokratisering, teknologisk utvikling, nye organisasjonsformer, omstillinger og forsøk på å oppnå økt fleksibilitet.

– Fra et forskningsperspektiv, har jeg hatt gode og tilrettelagte arbeidsvilkår ved HiØ. Jeg har hatt frie arbeidsrammer til å forfølge temaer jeg kan og interesserer meg for, noe jeg har satt stor pris på, forteller Skorstad.

Han har blant annet forsket ved Institutt for industriell miljøforskning i Trondheim, og vært gjesteforsker ved Laboratoire d’economie et de sociologie du travail i Frankrike i to omganger. Forskningsoppholdet i Frankrike krevde at Skorstad måtte lære seg fransk, noe som var en utfordring i seg selv.

– Alt arbeidet ved institusjonen foregikk på fransk den første gangen jeg var der, og siden jeg ikke kunne språket fra før av, måtte jeg prøve å lære meg det. Det ble derfor en spesiell utfordrende, men også givende tid. Det var svært interessant å få innblikk i fransk arbeidslivsforskning, sier Egil Skorstad.

Flertall publikasjoner og prosjekter

I løpet av sin karriere har Skorstad produsert mange publikasjoner i form av forskningsrapporter, fagbøker og artikler i internasjonale tidsskrifter, og han har vært involvert i store og små prosjekter. Et av de større prosjektene han fortsatt er involvert i, er det nordiske tidsskriftet «Nordic Journal of Working Life Studies». Tidsskriftet tar for seg formidling av og forskning om det nordiske arbeidslivet.

I samarbeid med Helge Ramsdal og Avdeling for helse- og sosialfag ved HiØ, har Skorstad jobbet med et annet stort prosjekt om fleksibilitet i arbeidslivet og hva det betyr for arbeidstakere. Prosjektet involverte utenlandske deltakere fra England, Frankrike og Sverige.

Skorstad har tidligere jobbet som professor ved NTNU, og han har vært programleder ved Norges teknisk naturvitenskapelige forskningsråd.

40 år med arbeidslivsforskning

18. juni holder Egil Skorstad HiØs første emeritusforelesning, «40 år med arbeidslivsforskning». Alle ansatte ved HiØ er hjertelig velkomne til å delta på arrangementet.

Program onsdag 18. juni: