Hva kan vi gjøre for å huske bedre?

Publisert: 04.04.2018 10:45 av Nina Skajaa Fredheim

NY DOKTORGRAD. Aleksander Vie var nylig ferdig med sin doktorgradsavhandling. Gjennom avhandlingen har han blant annet kommet frem til at du fremviser minimalt med feil etter innlæring av begreper hvis du blir bedt om å snakke høyt om det du tenker mens du løser oppgavene.

Hukommelse_COLOURBOX14330971.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

I flere av forsøkene undersøkte Vie, sammen med medforfatter og professor Erik Arntzen, om det var mulig å forstyrre det å huske ved å introdusere forskjellige former for potensielle distraktorer. Matteoppgaver er eksempler på mulige distraktorer.

Vie forteller at resultatene viste at noen former for potensielle distraktorer forstyrret mer enn andre. I det siste forsøket undersøkte han hva folk sa når de ble bedt om å snakke høyt om det de tenkte.

Et av funnene i dette forsøket var at deltakerne fremviste minimalt med feil når de ble bedt om å snakke høyt.

Funnet om at de fremviser minimalt med feil når de blir bedt å snakke høyt om det de tenker kan benyttes i opplæring- og undervisningssammenheng.

Les mer om Aleksander Vie sin doktorgrad på OsloMet.no


Aleksander_Vie.JPG

Aleksander Vie
Avdeling for helse og velferd

 Se faglig profil