Økning i antall publikasjonspoeng ved HiØ

Publisert: 16.04.2018 14:00 av Nina Skajaa Fredheim

HiØ hadde en vekst på 28,5 prosent i vitenskapelige publikasjonspoeng fra 2016 til 2017.

papirbunke_COLOURBOX23126233.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

Antall publikasjoner er derimot på samme nivå som i 2016.  

Det viser tall som ble offentliggjort tirsdag 10. april fra NSD – Norsk senter for forskningsdata, som registrerer publisering av forskningsstudier i universiteter og høyskoler.

Økt forskningsaktivitet

– Det er svært gledelig at vi observerer en økning i antall publikasjonspoeng. Samtidig ser vi også en økning i antall poeng produsert per fagansatt, noe som også poengterer at det har vært økt forskningsaktivitet det foregående år. Det ligger mye solid arbeid bak dette fra den enkelte, men for høyskolen er det viktig å understreke at dette er helt essensielt for vår posisjonering i årene som kommer, sier prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

– Samtidig ser vi at antall publikasjoner er stabilt. Det vil si at vi øker betraktelig i publikasjonspoeng, men ikke tilsvarende i antall publikasjoner. Et element kan være ulike poengfordeling for ulike former for publikasjoner, sier han. 

Lars-Petter-Jelsness-JorgensenProrektor2017.jpg

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

Prorektor uttrykker at HiØ ikke ønsker å tape et eneste publikasjonspoeng, og at det derfor er viktig å gjøre seg kjent med de kriteriene som Cristin systemet har besluttet for å få arbeider vitenskapelig godkjent, samt hvilken uttelling de ulike gir. 

– Vi må uansett kontinuere systematisk arbeid på alle nivåer av institusjonen for å motivere hverandre til økt publikasjonsrate, til mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid og til å publisere i kanaler som er indekserte i søkemotorer, og som øker siteringsgraden, understreker Jelsness-Jørgensen.

Det ble rapportert inn 167 nivåpublikasjonsbidrag fra HiØ i 2017. Det er samme nivå som i 2016, da var det 166 stk. Avdeling for ingeniørfag står for en god økning, fra 7 poster i 2016 til 26 i 2017. Avdeling for språk, økonomi og samfunnsfag har også en god økning fra 34 i 2016 til 48 poster i 2017. De øvrige avdelingene ved HiØ har gått noe ned.

Pressemelding fra forskningsinformasjonssystemet Cristin:

– Det publiseres mer og det publiseres mer internasjonalt

I en pressemelding fra Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin står det at det i 2017 ble det rapportert inn 25033 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler. Dette er en økning på nesten 6 prosent i forhold til året før. Ca. halvparten av publikasjonene var et resultat av internasjonalt samarbeid. 

– Det publiseres mer og det publiseres mer internasjonalt. Dette er en trend vi har sett helt fra Cristin ble opprettet og vi fikk samlet statistikk på dette, sier Marit Henningsen, fagleder for Cristin - sekretariatet i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

Hvert år må institusjoner innenfor universitet- og høgskolesektor, forskningsinstituttsektor og sykehussektor rapportere sitt omfang av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse-og omsorgsdepartementet (HOD). Dette danner grunnlaget for deler av deres bevilgninger fra departementene.

Årets rapportering ble avsluttet 5. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD.

Dette skriver Cristin i sin pressemelding.