Pasientene kjenner best egen helse

Publisert: 11.05.2018 08:50 av Nina Skajaa Fredheim

KRONIKK. Rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider gir mulighet til å fange opp betydningsfulle aspekter for pasientene, slik som livskvalitet, funksjonsnivå, mestring og symptomkartlegging, som ikke fanges opp av tradisjonelle målemetoder som for eksempel blodtrykk, blodsukkernivå, tumorstørrelse eller lungekapasitet, skriver forfatterne av denne kronikken.

pasientrapport_COLOURBOX25673138.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Pasientrapporterte utfallsmålinger er relevant i de fleste kliniske studier. Det er spesielt nyttig for å utvikle behandlingstilbud og helsetjenester til de som lever med kreft og kroniske sykdommer, og til den økende gruppen eldre pasienter der livskvalitet og funksjon ofte verdsettes høyere enn livslengde

Pasientrapporterte utfallsmålinger gir mer relevant klinisk forskning. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte.

Dette skriver forfatterne Tone Enden, Tomm Bernklev, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Cecilie Delphin Amdal i denne kronikken som har stått på trykk i "Tidsskriftet Den norske legeforening".

Les hele kronikken på "Tidsskriftet Den norske legeforening" sine nettsider.


Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Prorektor ved Høgskolen i Østfold og professor ved Avdeling for helse og velferd, Partner i PROMiNET, og seniorforsker ved Gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold.

Se faglig profil

Lars-Petter-Jelsness-JrgensenPortrett_002.jpg