Forskningsdagene

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg

Tidsperiode: 20. september - 1. oktober

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

Tema for Forskningsdagene 2017 er verdier. Det handler om hvordan vi forvalter ressursene våre. Og skaper nye verdier. Både på land, og i havet. Men det handler om mer enn økonomiske verdier - verdier som gir identitet, verdier i et velferdssystem eller verdien av god helse. Og, ikke minst: Hva kan forskningen bidra med?

HiØ sitt Forskningsdagene-program for 2017 er under utarbeidelse og blir jevnlig oppdatert her.

Tid AktivitetSted

21. sept.
Kl 11.30-12.15


‘Why do we read detective fiction?

The reasons for reading detective fiction are many: pleasure, escape, excitement, and intellectual challenge, to name but a few. My talk focuses on the private investigator Maisie Dobbs, the creation of Jacqueline Winspear. Why has the series, which already comprises thirteen novels, become so popular, and what can it tell us about the growing appeal of detective fiction?

This talk will be given in English by professor Jane Ekstam, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Biblioteket
Studiested
Halden

25. sept.

Kl.830

Frokostmøte om velferdsteknologi

Tekna og HiØ inviterer til et frokostmøte om velferdsteknologi. En teknologi som vil gi bedre muligheter for oppfølging av den enkelte pasient.
Les mer og meld deg på gratis frokostmøte

Studiested
Fredrikstad,
Auditoriet A-326

25. sept. 
Kl. 12-12.30

Skolelederes verdsetting av tospråklig fagopplæring og tospråklige faglæreres plass i læringsfellesskapet

Foredraget av Hilde Sofie Fjeld og Kari Spernes tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til tospråklig fagopplæring der skoleledere, skolesjef og rektorer, var informanter.

Les mer

Biblioteket
Studiested
 Halden

25. sept.
Kl. 19-21

Kjønnsmakt og politikk: Verdien av kvinners deltagelse 

Det er to uker siden stortingsvalget. Hva er status for kvinner i norsk politikk spesielt, og kvinner i politikken mer generelt, for eksempel i Midtøsten? En medieviter i 30-årene, en statsviter i 50-årene, og en historiker på 70 år deler sin kunnskap om hvorfor og hvordan kvinner i politikken gjør en forskjell.

Les mer

Litteraturhuset i Fredrikstad

26. sept.
Kl. 11.30-12

 Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn
ved Anne Glømmen og Beate Sæthern

For første gang i Nattergalens historie er det gjennomført et pilotprosjekt hvor studenter har vært mentorer for voksne innvandrere. Målet var at disse møtene skulle bidra til en økt gjensidig kulturforståelse, at mentorene kunne formidle nyttig kunnskap om norsk studentliv og arbeidsliv, og kanskje bidra til å korte ned tiden det tar å komme i arbeid eller utdanning. Vi vil presentere de første resultatene av pilotprosjektet for dere her.

Se mer her.

Biblioteket
Studiested
Fredrikstad

26. sept.
Kl. 18-20

Hauges Kamp med Mammon: Kapital og Veien mot Arbeiderbevegelsen.

Les om foredrag og detaljerte tider.

Litteraturhuset i Fredrikstad

26. sept
Kl. 11.30-13

Formes nasjonal identitet av språk og verdier?

En diskusjon rundt “Language and Nation; Crossroads and Connections.” i regi av forskergruppene AreaS og Tekst i kontekts (TiK).

Detaljert program oppdateres her

Biblioteket
Studiested 
 Halden

27. sept
Kl.0800-0900
Frokost fra 8.00
Foredrag fra 8.30

Norske verdier – finnes de og er de truet?

Debatten om norske verdier lever i mediene. Men hva er egentlig ”norske verdier”? Hvor kommer de fra og hvor er de på vei?

Østfold Nyskapningsnettverk og HiØ inviterer til frokostforedrag der verdier står på menyen, servert av rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile.

Det blir servering av kaffe, frokost og et tankevekkende innlegg om verdier. Les mer om foredraget og om Hadi Lile.

 

Kaffebaren,
studiested Fredrikstad

27. sept
kl.12-16

Presentasjon av arbeider til ansatte ved Avdeling for helse og velferd som nylig har disputert eller blitt 1.lektor.

Detaljert program finner du her

Studiested Fredrikstad
Rom A 421

27. sept.
12.-12.30

Se meg lærer: et foredrag om lærernes kroppspråk

Lærerens evne til god verbal kommunikasjon er viktig for elevens kognitive utbytte av undervisningen. Evnen til god nonverbal kommunikasjon er også med på å styrke relasjonen mellom lærer og elev.

Les mer om foredraget av Liv Anne Fossbråten.

Biblioteket
Studiested 
 Halden

28. sept.
14.00

Forestillingen er et “Teater-ting” er en blanding av forestilling og samtalearena. Vi viser noe kunstnerisk materiale, og inviterer publikum til en samtale etterpå. Det hele tar ca 1,5 time.
Dette teater-tinget dreier seg om ‘OVERVÅKING’ som tematikk, og det vil foregå på Engelsk.

Les mer her.

Akademi for scenekunst,
Studiested Fredrikstad

28. sept.
Kl 19

Folkemøte om varsling

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre?

Innleder til debatten er førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved HiØ. Hun har skrevet doktoravhandlingen; Hysj - om den skjulte policyen for taushet i arbeidslivet. I panelet sitter også tidliger varsler og sykepleier Oline Lothe Hesselberg fra Ellingsøy i Ålesund. Les mer

Litteraturhuset
i Fredrikstad
 

29. sept.

Kompetanse innen Big Data Analytics kan styrke virksomhetenes fremtidige konkurransefortrinn, markedsposisjon og verdiskapning.

Fagråd Østfold arrangerer seminar om Big Data Analytics samarbeid med HiØ og Smart Innovation Norway. Temaet er anvendelsen av ny teknolog, og hvordan den kan skape verdier i egen organisasjon.

For mer info og gratis påmelding

Smart Innovation Norway, Håkon Melbergs vei 16 Halden
Mer om Forskningsdagene 2017 på www.forskningsdagene.no