Bestill en forsker til lunsj

I forbindelse med Forskningsdagene 19. september - 30.september tilbyr Høgskolen i Østfold bedrifter og organisasjoner en lunsjmeny bestående av forskere/fagansatte fra høgskolen. 

Hensikten er å bidra med et hyggelig tilbud samtidig som vi ønsker å bidra med mer innsikt og stimulere nysgjerrigheten for et tema.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Aktuelle foredrag


Barnet bestemmer?

I de nye endringene i barnevernloven er ordet kjærlighet tatt med og det skal vises i undersøkelser at man har lyttet til barn. Men hvordan måler man kjærlighet, og hva betyr det å lytte til barn? Barnekonvensjonen ble vedtatt i FN i 1989. Barn skulle få lov til å bestemme og bli hørt i saker som angår dem selv. Men har det blitt slik? Hvilke rettigheter har mindreårige asylsøkere? Barn har fått flere formelle rettigheter, men er de reelle?

Foredragsholderen Bengt Morten Wenstøb inviterer lytterne inn i barndommens historie fra fabrikklovene på 1890- tallet frem  til den moderne globaliserte barndommen. Wenstøb vært fagkyndig i fylkesnemnda i 20 år, i både Rogaland og Østfold.

Han kan bestilles i perioden 19. til 27. september.

Kontaktinformasjon finner du her: Bengt Morten Wenstøb

Hovedmålgruppe: barneverntjenestene i Østfold


Hvordan konstrueres støtte og motstand i fusjoner?

I dette foredraget vil Mats Persson snakke om hvordan støtte og motstand oppstår og endres når man gjennomfører sammenslåinger av organisasjoner. Mats tar opp hvordan ideen om hvorfor man ønsker å fusjonere, og hvordan fusjonsprosessen blir gjennomført, spiller en avgjørende rolle for hvordan støtte og motstand konstrueres.

Målgruppe: Alle som jobber i organisasjoner hvor det er gjennomført eller planlagt gjennomført fusjoner, og som har interesse for hva som skjer i slike prosesser.

Han kan bestilles til onsdag 19. september,  26. september

Kontaktinformasjon finner du her: Mats Persson


Oppvekstens siste fase: ungdomstiden og ungdomsspråket 

Ungdomstiden, den siste  fasen i oppveksten er en tid for forandringer, fra de fysiske forandringer gjennom de sosiale, til språket. Midt oppe alle disse omveltningene er tenåringens store prosjekt å finne sin egen identitet.

En faktor som bidrar til identitetsbygningen i denne perioden er vennene, som de danner og deler gruppeidentitet med, samtidig som de bygger sin egen personlige identitet. De gjøre ikke bare de tingene vennene gjør, kler seg som dem, høre på samme musikk som dem, de unge vil også snakke som vennene gjør. Slik oppstår ungdomsspråkfenomenet som er internasjonalt og har vekket forskernes interesse i mange land og i alle tider.

I de fleste europeiske språk finner vi at ungdommene snapper opp engelske ord. På norsk kan vi nevne: å chille (slappe av), at noe er nais (fint), de har en squad (gruppe). Ord fra IT-teknologien brer seg med stor fart: messe, skype, etc. De vrir om på ord som kege til geek og tilegner andre betydninger til eksisterende ord for eksempel å kødde, fett.

Andre ganger er det umulig å forstå hva de mener fordi det de sier blir for vagt og man rystes ikke så sjelden av ordbruken fordi tabuordene florerer. En vanlig diagnose er å stille er at dette språket er utarmet. Forskerne, derimot,  har kommet frem til det motsatte: at det er finurlige strategier og god språkmestring som gjør at ungdommene snakker som de gjør.

 Målgruppe: Foreldre, lærere, det vil si de fleste som har en relasjon til ungdommer/tenåringer og språket deres

Annette Myre Jørgensen kan bestilles til: fredag 21. september, mandag 24. september, onsdag 26. september og fredag 28. september

Kontaktinformasjon finner du her: Annette Myre Jørgensen


Miljøvennlig mørtel som sparer oppvarming/nedkjølings kostnader

(Dette foredraget vil foregå på engelsk.)

Litt om foredraget: Energieffektive hus er avhengig av at man reduserer behovet for kjøling og oppvarming. På enkelte årstider blir dagtemperaturen mye høyere enn hva som er komfortabelt mens natt-temptemperaturen er for kald. Dette fører til et behov for kjøling på dagtid og oppvarming på natten, og derved bruker man unødvendig mye energi på å temperaturstabilisere inneklimaet. Ved å lagre varme-energien på dagtid for å bruke den til å holde temperaturen oppe om natten, kan man få langt mer energieffektive bygninger.

Et materiale tar opp energi (varme) når det smelter, og temperaturen til materialet forblir konstant inntil det er fullstendig smeltet. Denne energien blir frigjort igjen når materialet størkner. Denne prosessen kan bli brukt til å stabilisere uønskede temperat urfluktuasjoner i bygninger, ved å bruke et faseovergangsmateriale (phase change material - PCM) som smelter ved en komfortabel innetemperatur. Ved å kapsle PCM inn i mikrokapsler, unngår man problemer som oppstår ved bruk av store volumer rent PCM. Disse mikrokapslene kan tilsettes til bygningsmaterialer, som f.eks. betong. Dette gir et "smart" materiale som er velegnet for passivhuskonstruksjoner. Det er imidlertid viktig å løse problemet med redusert materialstyrke som oppstår ved tilsats av PCM.

Tilsats av mikrokapsler med PCM reduserer styrken til betong. Man vet imidlertid veldig lite om mekanismen som forårsaker den reduserte betongstyrken. Vi har som mål å finne disse mekanismene, for å kunne optimere de kombinerte mekaniske og termiske egenskapene til betongen. Denne kunnskapen kan bli brukt til å bygge mer energieffektive bygninger, uten at dette gir for store negative konsekvenser på styrken til konstruksjonen.
 

Målgruppe for dette foredraget vil være kjemiske bedrifter, byggefirmaer, produsenter av semest etc.

Stipendiat ved Avdeling for ingeniørfag, Susana Garcia Sanfelix kan bestilles i perioden 19. til 27. september.
 


"The adolescent brain - hvordan hjerneutvikling forklarer atferd og utfordringer i ungdom"

Oppveksten er en livsperiode som ofte er assosiert med mange forskjellige utfordringer, bl.a. psykisk helse eller problematisk risikoatferd. Dette foredraget handler om hvordan nyere hjerneforskning forklarer ungdommers atferd. Vi skal høre om kognitiv-psykologiske forklaringsmodeller av ungdoms tenkemønstre, beslutningsevne og hvordan de opplever risiko. Foredraget skal fremme vårt bevissthet om sammenhengen mellom biologiske faktorer og atferd. Foredraget er ikke primært klinisk og har relevans for alle som jobber med ungdom, uansett av helsesituasjonen og kontekst  for eksmpel lærere.

Målgruppe: Alle de som jobber med ungdom.

Prodekan for forskning ved Avdeling for helse og velferd, Stefan Sütterlin kan bestilles i perioden 19. til 27. september.

Kontaktinformasjon finner du her: Stefan Sütterlin

 


"Frihet og ansvars(fraskrivelse):

Hva bør skolens oppdrag være når det kommer til dannelse og oppøving i å være menneske, i møte med mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Bør mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse være inkludert i dannelsesoppøvningen?"

Målgruppe: Alle som jobber med mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i skolen.

Høgskolelektor Lars Rune Halvorsen kan bestilles torsdag og fredag i uke 38 og 39.

Kontaktinformasjon finner du her: Lars Rune Halvorsen

Arrangør

Høgskolen i Østfold
Publisert 12. apr. 2018 15:19 - Sist endret 16. mars 2020 10:02