Folkemøte: Hvordan kan skolen være en arena for å fremme god psykisk helse?

Ungdom befinner seg i en sårbar periode med et enormt press. God helse skapes der folk lever sine liv, som på skolen.

Hvordan fanger skolen opp psykisk syke? Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Det er viktig at skolen skaper et godt og inkluderende fellesskap som gir følelse av tilhørighet og stolthet. God psykisk helse kjennetegnes av livskvalitet og livsmestring.
 
På Frederik II videregående skole har elever, ansatte og foreldre skrevet brev til forskerne ved Høgskolen i Østfold om skolen som arena for å fremme god psykisk helse. På dette folkemøtet utforskes temaet gjennom dialog. Hvordan kan god psykisk helse skapes i skolen? Hvordan kan elever, ansatte, foreldre og lokalsamfunnet bidra? Bør vi bli rausere?   Sykeliggjør vi det normale? Hva er skolestress og kan vi gjøre noe med det?
 
«Jeg har det bra når jeg er i et godt klassemiljø og har flinke og dyktige lærere som har troa på meg som elev og hjelper meg til å bli bedre på skolen». – Sitat fra elev ved Frederik II videregående skole.

På dette folkemøte møter du:

Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte, som presenterer undersøkelse om psykisk helse gjennomført ved Fredrik II Videregående skole

Lege, forfatter og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad. Kari er nyvalgt medlem av det regjerningsoppnevnte utvalget UngiDag, i regi Barne- og Familiedepartementet. Fotograf: Kari Anne Toth.

Leder av Opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, Elin Tvete.Tvete har politisk ansvar for saker knyttet til utdanning og helse (herunder tannhelse, folkehelse og sosiale saker).

Folkemøte ledes av tidligere redaktør i Fredrikstad Blad, Erling Omvik.

  • I panelet sitter også Thomas Gundersen og Oscar Undahl som er elever ved Fredrik II, begge engasjert i eleverådet og i MOT-prosjektet:


Thomas Gundersen går 2. året på Fredrik II VGS og er nestleder i elevrådet ved skolen. Foto: Privat.
 

Oscar Undahl går 3. året på Fredrik II VGS og er leder i elevrådet ved skolen. Foto: Privat.

Folkemøte inngår som et arrangement under de nasjonal Forskningsdagene der tema i år er oppvekst.  

Les kronikken: "Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, de skal fullføre og føle at livet er godt" som har stått på trykk i Fredriksstad Blad.

Publisert 12. apr. 2018 15:16 - Sist endret 29. apr. 2019 11:15