Fritiden er viktig for barn og unges oppvekst

Fritid. Fri tid. Tid til å gjøre akkurat det vi vil. Fritid er sosialiserende og identitetsskapende. Aktiviteter som gir opplevelser av mening og tilhørighet. Det er slik vi ser for oss den ideelle fritiden. Hvordan kan vi inkludere alle som ikke har samme muligheter?

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Barn og unge tilbringer cirka 20 prosent av årets timer på skolebenken. De resterende 80 prosent er fritid. Hva de unge velger å fylle fritiden sin med bidrar til å definere hvem de er. Har alle like muligheter til å velge seg sin fritid?

Det finnes ulike grunner til at barn og unge forhindres i å delta på fritidsaktiviteter. Barnekonvensjonen artikkel 13 slår fast at alle barn har rett til fritid. 7. juni 2016 ble Fritidserklæringen signert. Målet med erklæringen er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Det skal samarbeides lokalt og nasjonalt for å sikre barns deltagelse.

Barneidretten organiserer den desidert største andelen av barn frem mot slutten av grunnskolealder. Deretter mister idretten gradvis svært mange av sine organiserte medlemmer. Mange finner andre alternativer, som for eksempel treningssentre, men ikke alle. Hvordan kan vi inkludere på tross av for eksempel økonomiske barrierer? Hvordan kan vi inkludere barn og unge som ikke har en fritid?

Erik Sørensen

Leder – barnevernspedagog og sosialantropolog. Arbeider med utvikling og iverksetting av fritidstilbud til barn- unge og familier i Færder kommune. Leder et mangeårig folkehelseprosjekt med fokus på oppvekst og barn- og unges psykiske helse. Har i flere år også arbeidet med aktivitetsfaget i utdanningen av fremtidige barnevernspedagoger og vernepleiere ved USN.

Hege Simensen

Høgskolelektor - barnevernspedagog med mastergrad i sosialt arbeid. Underviser i sosialpedagogikk, miljøterapi, aktivitetsfag m.m og er koordinator for mentorordningen Nattergalen. 

Arrangementet er endel av Høgskolen i Østfold sin faste programrekke Abels Hage på Litteraturhuset i Fredrikstad, samt de nasjonale Forskningsdagene.

Publisert 12. sep. 2018 12:19 - Sist endret 12. sep. 2018 12:19