Girl Power i politikken?

Høgskolen i Østfold setter kvinner, makt og politikk på dagsorden under årets Forskningsdager. Torsdag 20. september kl. 19:00-20:30 gir medieviter Elin Strand Larsen, statsviter Rania Maktabi og litteraturviter Johanna Wagner sine analyser av unge kvinners kamp sett fra Norden, USA og Midtøsten.

Fra venstre Rania Maktabi, Johanna wagner og Elin Strand Larsden. Foto: HiØ.

Elin Strand Larsen, førsteamanuensis i medier og journalistikk, stiller spørsmålstegn ved om det finnes en kvinnelig lederstil i Norden. Må kvinner opptre på en bestemt måte for å komme seg opp og frem i politikken?

Rania Maktabi, førsteamanuensis i statsvitenskap, setter fokus på unge kvinner i Midtøsten og deres arbeid mot seksuell trakassering. #Metoo-kampanjen har eksistert i Midtøsten siden 2005 - Vesten, velkommen etter?

Johanna Wagner, førsteamanuensis i engelsk, tar for seg kvinnesynet i amerikansk politikk. Basert på en rekke offentlig uttalelser viser hun hvordan det republikanske parti kjemper imot unge kvinner i USA. Foredraget holdes på engelsk.

Det blir tre korte foredrag etterfulgt av en runde med spørsmål og svar i plenum.

Litteraturhuset i Fredrikstad – 20. september kl. 19:00-20:30

Gratis og åpent for alle.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

Seminaret er i regi av forskergruppen AreaS.

Publisert 9. mai 2018 10:20 - Sist endret 29. apr. 2019 11:15