Folkemøte: Robotteknologi kan være til stor hjelp om vi blir syke

Men bør vi være skeptiske til å bruke kjølige roboter, apper og kunstig intelligens, og ikke varme hender, i helse- og omsorgstjenestene?

Her ser du AV1 i et klasserom, kommunikasjonsroboten som muliggjør skolegang for barn og unge med langtidssykdom. Foto: Estera Kluczenko, No Isolation.

Velkommen til folkemøte der vi diskuterer fordeler, muligheter og etiske aspekter ved bruk av teknologien når enten vi selv eller noen vi er glad i trenger hjelp fra helsevesenet. 

Under folkemøtet legges frem forskning på bruk av robotteknologi i demensomsorgen. Foto: Privat.

Til folkemøtet kommer også en familie som har opplevd at sitt syke barn kan delta i skolen ved hjelp av roboten AV1. Da roboten ble tatt i bruk av dem var dette banebrytende i Fredrikstad for omlag tre år siden. De kan fortelle om både muligheter og utfordringer som er ved bruke av en slik robotteknologi. 

Professor i folkehelsevitenskap Camilla Ihlebæk legger frem erfaringer og forskning på bruk av robotteknologi i demensomsorgen. 

Camilla underviser og veileder studenter på masterstudiet i folkehelsevitenskap. Hennes forskningsinteressene er i hovedsak konsentrert omkring subjektive helseplager, arbeidsdeltakelse og sykefravær, arbeidsrettet rehabilitering, helsefremmende omgivelser og aktiviteter. Ihlebæk jobber ved både HiØ og NMBU.

Fysiker og dataviter Inga Strümke deltar i panelet

Inga oppdaget maskinlæring under arbeidet på doktorgraden sin i partikkelfysikk, og innså hvor utrolig bra, eller potensielt utrolig dårlig, AI-løsninger kan være, alt avhengig av hvordan de brukes og hvordan de ble laget.

Hun har diskutert relativitetsteori, gravitasjonsbølger, bevissthet og kunstig intelligens i ulike medier inkludert radio og TV, og har engasjert seg sterkt i den nasjonale AI-debatten. 

Budskapet hennes er at det er viktig å være med på AI-utviklingen, men samtidig stille høye krav til forståelse og ansvarlig bruk, og alltid med mennesket i sentrum.

Hun jobber til daglig med ansvarlig bruk av kunstig intelligens i PwC.

Strümke mottok formidlingsprisen ved UiB i juni 2019. 


Rita Standal, geriatrisk sykepleier og nestleder i Norsk sykepleierforbund i Østfold.
 

Deltar: Rita Standal fra Norsk Sykepleierforbund.

Standal er geriatrisk sykepleier med mer enn 20 års kommunal erfaring fra hjemmesykepleie og kortidsavdeling.Hun er til daglig hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Fredrikstad kommune og nestleder i Norsk sykepleierforbund i Østfold

...................................................................................................
Ordstyrer under Folkemøtet er Steffen Fjærvik

Fjærvik har bakgrunn som redaksjonell leder og journalist fra NRK (TV, radio og nett), TV Østfold og Sarpsborg Arbeiderblad/TV Østfold. I tillegg har han jobbet i mange år som fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk (IJ), Norges nasjonale kompetansesenter for etter- og videreutdanning av journalister.

Alle er velkomne, gratis inngang.

Hele programmet som Høgskolen i Østfold tilbyr under Forskningsdagene 2019

 

Arrangør

Høgskolen i Østfold og Litterarturhuset i Fredrikstad
Emneord: miljø
Publisert 27. aug. 2019 09:09 - Sist endret 23. sep. 2019 21:08