Språkdagkonferanse

Torsdag 26. september 2019 arrangerer Fremmedspråksenteret i samarbeid med Høgskolen i Østfold årets nasjonale språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Det blir et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Konferansen henvender seg til språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, men språklærerutdannere, språkstudenter og andre er velkommen.

Her finner du fullstendig program og mulighet for påmelding

Hele programmet som Høgskolen i Østfold tilbyr under Forskningsdagene 2019

 

Publisert 15. aug. 2019 16:26 - Sist endret 16. sep. 2019 14:28