Forskningsdagene 2016

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg

Tidsperiode: 21. september - 3. oktober

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

Overordnet tema for årets nasjonale Forskningsdager 2016 er «grenser».

I tiden før, under og etter kan du lese spennende og tankevekkende kronikker i lokalavisene. Hvis du trykker «like» på høgskolens side på Facebook vil du lett kunne følge med på alt som skjer. 

Høgskolen i Østfold har følgende program i år:

Tid AktivitetSted

21. sept.
kl. 08-09

Frokostmøte: «Er du lei av å kaste bort verdifull tid og ønsker å øke produktiviteten?»

Bli med på frokostmøte og la førsteamanuensis Gunnar Andersson inspirere, motivere og utfordre deg. 

Kaffebaren Fredrikstad

22. sept. 
kl. 08-09.30

Frokostmøte: «Hvor går grensene for kritisk mediegranskning?»

En doktorgradsstudie utført av Elin Strand Larsen viser at et intenst medietrykk etterfulgt av politiske skandaler, oppleves svært belastende.

Litterturhuset Fredrikstad

22. sept. 
kl. 20-21

Foredrag: «Trening er ferskvare»

Hvor mye og hvor ofte må du trene for å oppnå ønsket effekt?

Bryggerhuset, Halden

22. sept. - 25. sept.

20-års jubileum: «The House & The Lights»

Akademi for scenekunst runder 20 år og feirer med festival der du kan se, føle og oppleve et bredt spekter av forestillinger.

Ulike steder i Fredrikstad

23. sept.
Kl. 10-13

Blind Spot : Staring Down The Void

- er navnet på Akademiets forskningsprosjekt. Prosjektet utforsker konsekvensene av ”blind spot” for kunstnere innen billedkunst og scenekunst som er opptatt av persepsjon i menneskelig erfaring og samfunn.

Litteraturhuset i Fredrikstad

23. sept.
Kl. 14-17

Theatre – ting, Toward a Materialist Practice of Staging Documents

Etter endt doktorgrad, presenterer Camilla Eeg-Tverbakk  sitt prosjekt forskningsprosjektet der hun har undersøkt strategier for iscenesettelse av dokumentarisk materiale fra dramaturgens perspektiv.

Litteraturhuset i Fredrikstad

25. sept.
Kl. 10-17

Bendik Riis: Arkiv og Paralleller

Bendik Riis, kunstner fra Fredrikstad i det 20.århundre, med hovedrolle i mang en vandrehistorie. Med en åpningsdiskurs om hans arbeid og arv tar dette seminaret sikte på å skildre de ulike problemstillingene slike kunstnere møter i dagens kontekst.

Litteraturhuset i Fredrikstad

26. sept. Hele dagen.

Språkdagfest: «Pop med språk – og popcorn!» 

I anledning Den europeiske språkdagen er det flere arrangementer i regi av Fremmedspråksenteret og HiØ.

Studiested Halden

26. sept.
kl. 19-20

Foredrag: «Barns stemmer om vold i nære relasjoner - hva kan vi lære?»

Bare barn vet hvordan det er å være barn.

Litterturhuset Fredrikstad

27. sept
Kl 11.30-12

Foredrag: «Kunsten å overbevise»

Kort innføring i retorikk.

Studiested
Halden

27. sept
Kl 17-19

Forskningskafé om språk og grenser

Språk henger sammen med både synlige og usynlige grenser. Lærer du deg et språk er det lettere å bli integrert.

Kulturhuset i Oslo

28. sept. 
kl. 18-20.30

Foredrag og debatt: «Hans Nielsen Hauges samfunnskritikk og rolle i Norgeshistorien»

Hans Nielsen Hauge i et politisk perspektiv. 

Litteraturhuset Fredrikstad

28. sept.
kl. 19-20

Foredrag: «Gutten som ble oppdratt som en hund - en historie om vold mot barn»

Hva skjer med et barn når det blir traumatisert?

Campus Moss

28. - 29. sept.

Konferanse: «Samarbeid over grensen»
HiØ og Högskolan Väst

Trollhättan

29. sept.
kl. 19-20.30

Folkemøte: «Hva skjedde egentlig med alle flyktningene som kom til Østfold?»

Mens EU-toppene sliter med å få medlemslandene med på en felles løsning for å stanse eller begrense strømmen av flyktninger og økonomiske migranter, har flere land allerede bestemt seg for å gjeninnføre en eller annen form for grensekontroll. 

Litteraturhuset Fredrikstad

3. okt. kl. 19-20

Foredrag: «Toleransens grenser»

Det er viktig med toleranse og forståelse for ulike mennesker, men hvor går grensen?

Litteraturhuset Fredrikstad
Mer om Forskningsdagene 2016 på www.forskningsdagene.no