Forskningsetikk

HiØ har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer som det forventes at forskerne setter seg inn i. Disse er tilgjengelig via bibliotekets sider