Institusjonelle satsningsområder

Våre forskere, med røtter i faglige solide profesjoner - som 50 år med lærerutdanning og 60 år med sykepleierutdanning i Østfold - vil i perioden 2015-2018 samarbeide og forske på tvers av fagavdelingene.

Nytt sykehus, ny teknologi, nye næringer, byråkratiske utfordringer og økonomisk utvikling har derfor vært diskutert som aktuelle forskningstema fram til høgskolestyret tok en enstemmig beslutning i desember 2014. Følgende tre fagområder skal HiØ jobbe videre med:

Les mer om de forskjellige prosjektene på de respektive sidene.

Hvordan ble områdene valgt?

Som et ledd i høgskolens planprosess og utvikling av Strategisk plan for 2015-2018, vedtok Høgskolestyret at det skulle være tre utvalgte institusjonelle satsningsområder i forhold til forskning og utvikling. Satsningsområdene skulle bygges rundt fagmiljø som:

På bakgrunn av disse kriteriene, og etter innspill fra enhetene, ble de tre nevnte satsningsområdene valgt.