Arbeidsgrupper

Kjernedeltagere

WP 1: Realfag/matematikk

WP 2: Språk, kultur og litteratur

WP 3: Kunnskapsprosesser i grunnskole og grunnskolelærerutdanning