Arbeidsgrupper

Kjernedeltagere

Leder for "Skole, kunnskap & lærerutdanning" er professor i pedagogikk Marit Hoveid.

WP 1: Realfag/matematikk

WP 2: Språk, kultur og litteratur

WP 3: Kunnskapsprosesser i grunnskole og grunnskolelærerutdanning