Praktisk for forskere

Som bistand for forskere er det etablert en ressursside der man kan finne informasjon om relevante tema knyttet til etablering, finansiering og rapportering av forskning.