Pågående prosjekt

Forskningsprosjektets tittel (forkortelse i parentes)

Skriv en kort ingress (maks 40 ord): Hva er prosjektets overordnede mål? Hvis prosjektet har en egen ekstern hjemmeside, lenk til den allerede her.

Om prosjektet

Maks 150 ord.

Skriv en kort sammenfatning av prosjektets bakgrunn og hensikt.

Prosjektets tidsramme

Indiker tidsrammen for prosjektet.

Prosjekttype

Forsknings- eller utviklingsprosjekt?

Mål

Beskriv kort hvert enkelt av prosjektets mål. Avsnittet bør ikke overstige 150 ord.

Finansiering

Intern eller ekstern?

Legg til lenke til finansieringskilden (hvis den er ekstern). 

Samarbeid

Lag ei liste over hvilke samarbeidspartnere som er tilknyttet prosjektet. Denne lista skal ikke inkludere prosjektets deltakere: De skal listes under. Involverte forskningsgrupper skal også listes under.

 

Publisert 19. mars 2019 09:14 - Sist endret 19. mars 2019 09:14