English version of this page

Det digitale samfunn

HiØ har en visjon om å tilby og utvikle forskningsbasert kunnskap med samfunnet - for framtida. I tråd med denne visjonen og regjeringens mål om en bærekraftig digital transformasjon i "Norge mot 2025" har HiØ lansert Det digitale samfunn som et tverrfaglig og bredt sammensatt satsingsområde. Satsingen har ambisiøse mål for forskning på digitaliseringsprosesser i ulike sektorer av samfunnet, og utvikling av digitale løsninger i tett samarbeid med private og offentlige aktører.  

Temaområder som utgjør det digitale samfunn

Aktuelt

  • klaudia-carcani
    Vil gi pasienter bedre kontroll over egen rehabilitering 16. nov. 2022 08:13

    I samarbeid med Sunnaas sykehus, Nesodden kommune og Sykehuspartner, jobber forskere fra Høgskolen i Østfold med å utvikle digitale løsninger som skal bedre samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter som trenger rehabilitering. Målet er å sikre pasientene større eierskap til egen rehabilitering.

  • mobil_colourbox41552106
    Nettangrep: IT-personell lar seg lettere lure 14. nov. 2022 11:06

    Korte nettsikkerhetskampanjer har liten eller ingen effekt ifølge forskning. Og IT-personell er dårligere enn andre til å gjenkjenne nettangrep under slike kampanjer.

 

 

Arrangementer