English version of this page

DigiTech

DigiTech utforsker det teknologiske fundamentet for et digitalt samfunn med vektlegging av forskning på maskinlæring, kunstig intelligens, industriell informasjonsteknologi og utvikling og design av store og interaktive informasjonssystemer. 

Et bilde av symbolet for DigiTech

Bildet: Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

Oversikt over fagfeltet

DigiTech dekker et bredt forskningsfelt innen informasjonsteknologi og kommunikasjon. Prosjektene utforsker blant annet robotikk, kunstig intelligens, sofware, brukerinvolvering, informasjonsstrategi og - håndtering, og personvern og datasikkerhet. Data- og informasjonsteknologi påvirker mange ulike sektorer i samfunnet som næringslivet, vitenskap, ingeniørvirksomhet, utdanningsfeltet, og helse- og velferdssektoren, i tillegg til folks hverdagsliv. DigiTech har dermed stor grad av relevans for dagens og det framtidige nærings- og samfunnliv.    

På bakgrunn av dette utvikler DigiTech stadig nye prosjekter som varierer fra grunnforskning til anvendte og tverrfaglige prosjekter med mål om å utvikle, utforske og implementere teknologiske løsninger innen sektorer som blant annet forsyningsverk, helse- og velferd, utdanning, industri og offentlig sektor. I tillegg gjennomføres det forskning på informasjonsteknologier i seg selv. .

Forskningsgrupper og -prosjekter

Se her for en oversikt over alle forskningsgrupper og -prosjekter i Det digitale samfunn.

Under listes DigiTech sine forskningsgrupper og -prosjekter:

Maskinlæring

Prosjekter under forskningsgruppen: Maskinlæring

 1. Beslutningsstøtte for Helsevesenet ved bruk av kunstig intelligens

 2. Hugin-Munin: Forbedret tilgang til norsk kulturarv ved hjelp av AI-drevet håndskriftgjenkjenning
 3. Kunstig intelligens (AI) i vurdering av læring (AfL) for å forbedre læring og undervisning i det 21. århundre (AI4AfL)

Cyber-fysiske systemer

Prosjekter under forskningsgruppen: Cyber-fysiske systemer

 1. Arrowhead tools 
 2. Productive4.0 
 3. Critical Speed function and Automatic speed control function ahead of a dangerous road section (CriSP)

Interaksjonsdesign (FIxD)

Prosjekter under forskningsgruppen: Interaksjonsdesign (FIxD) 

 1. State-of-the-art living labs
 2. pARTiciPED  
 3. Gjellestadstory.no 
 4. Explorations in Learning Digital Competences and Programming

Information Systems and Software Engineering (ISSE)

Prosjekter under forskningsgruppen: Information Systems and Software Engineering (ISSE)

 1. Smarte, transparente og bærekraftige matforsyningskjeder
 2. Å styrke kompetansen på cybersikkerhet i kritisk infrastruktur: et partnerskap mellom Norge og USA
 3. Et brukersentrert sikkerhetsnett for sosiale roboter i det offentlige rom

Forskere

Professor Ricardo Colomo-Palacios.

DigiTech består av forskere tilknyttet en av de fire forskningsgruppene som er beskrevet over. Majoriteten av forskerne er ansatt ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Fakultetet er ledet av dekan Harald Holone og er lokalisert ved begge studiesteder, Fredrikstad og Halden. Fakultetet har omkring 100 ansatte og 1850 studenter fordelt på tre institutter:

Sentrale fagpersoner i DigiTech

Professor Ricardo Colomo-Palacios (koordinator)

Professor Øystein Haugen (koordinator)

Professor Maben Rabi

Professor Stefan Sütterlin

Førsteamanuensis Sukalpa Chanda

Førsteamanuensis Georgios Marentakis

Førsteamanuensis Hassan Ogul

Førsteamanuensis Kazi Shah Nawaz Ripon

Førsteamanuensis Joakim Karlsen

Førsteamanuensis Mary L. Sanchez-Gordon

Førsteamanuensis Susanne Stigberg

Førsteamanuensis Thi Thuy Nga Dinh

Emneord: DigiTech, Det digitale samfunn
Publisert 29. mars 2021 08:51 - Sist endret 21. apr. 2022 20:53