English version of this page

Etablering av ph.d.-utdanning

Høgskolestyret har vedtatt at det skal arbeides for å etablere en ph.d.-utdanning innen fagområdet "Det digitale samfunn". 

Ph.d.-programmet «Det digitale samfunn» skal være relativt bredt, tverrfaglig, samfunnsrelevant og fremtidsrettet. Temaområdet «Det digitale samfunn» kan innbefatte både prosjekt som vil påvirke måten digitale verktøy og teknologi blir tatt i bruk i ulike profesjoner og i samfunnet generelt, men også prosjekt som analyserer konsekvensene av den teknologidrevne kunnskapsutviklingen samfunnet opplever gjennom digitalisering. Temaområdet vil dermed kunne inkludere teknologiutviklende prosjekter, intervensjonsstudier, så vel som prosjekter som analyserer innføringen av digital teknologi.

En kritisk analytisk tilnærming til den digitale utviklingen både i hverdags- og arbeidsliv vil være sentral. Problemstillingene kan f.eks. ta utgangspunkt i digitalisering knyttet til helse- og velferdstjenester, skole og læring, industri, infrastruktur, innovasjonsprosesser, offentlig forvaltning, økonomi- og forretningsmodeller eller baseres på utvikling og testing av nye/innovative løsninger for samfunnet.

Kunnskapen skal komme samfunnet til nytte i pågående og fremtidige digitaliseringsprosesser. 

Aktuelle saker

Arrangementer

For tiden ingen kommende arrangementer.