English version of this page

Det digitale samfunn

 

Det digitale samfunn er et faglig satsingsområde ved Høgskolen i Østfold som samler relevante fagmiljø fra alle høgskolens fakultet i ett tverrfaglig og bredt forskningsinitiativ. Forskning på samspillet mellom digitalisering og et samfunn i stadig utvikling er fellesnevneren for dette satsingsområdet. Et sentralt mål i denne sammenheng er å etablere en ph.d.-utdanning innen Digitalisering og samfunn med utgangspunkt i satsingsområdets fagmiljø og aktiviteter.

Stipendiat Anders Dechsling instruerer rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i bruk av VR-teknologi. Foto: Nina S Fredheim, HiØ

Satsingsområdet Det digitale samfunn utgjøres av temaområdene DigiEd, DigiHealth, DigiTech og DigiWork. Temaområdene knyttes sammen til ett tverrfaglig og bredt forskningsmiljø som forsker på samspillet mellom digitalisering og samfunn på flere nivå. 

Utvikling av og forskning på ny digital teknologi, aktiviteter og prosesser, samt sosiale og organisatoriske kontekster representerer tre ulike nivå som studeres med et kritisk analytiske perspektiver. Disse tre nivåene og aspektene kan studeres hver for seg, men er samtidig knyttet til hverandre og reflekterer digitaliseringens gjennomgripende transformasjon av samfunnet.  

Sosial relevans – Vi trenger mer kunnskap om hvordan digitalisering kan endre, har endret og vil endre samfunnet vårt. Dette vil være nødvendig for bærekraftig og innovativ utvikling i de fleste sektorer både mhp utvikling av muliggjørende teknologi og ikke minst konsekvensene av den.

Fremtidige utfordringer – Teknologisk utvikling eskalerer og vil være avgjørende for hvordan samfunnet vil fungere fremover. Samfunnet trenger kompetanse på dette innen flere områder som helse, utdanning og arbeidsliv for å kunne kritisk evaluere denne utviklingen. 

Det digitale samfunn inkluderer forskning som:

 • undersøker og utvikler digitale verktøy og teknologi som tas i bruk i ulike yrker og i samfunnet generelt - muliggjørende teknologi
 • analyserer konsekvensene av den teknologidrevne utviklingen som samfunnet tar del i gjennom digitalisering - gjensidig påvirkning  og samspill mellom teknologi- og samfunnsutvikling

Les mer om de fire tematiske domenene som utgjør Det digitale samfunn:

DigiEd: utdanning og læring

DigiHealth: helse og velferd 

DigiTech: anvendt informasjonsteknologi 

DigiWork: arbeid og organisasjon

 

Aktuelle saker

 • tester-vr-briller To hundre søkere til 10 stipendiatstillinger 21. jan. 2020 10:06

  – Det viser at interessen og rekrutteringsgrunnlaget til en fremtidig doktorgradsutdanning ved Høgskolen i Østfold er stor, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Forrige uke fikk han se nærmere på ett av prosjektene som er sentral i satsingen «det digitale samfunn» ved høgskolen; bruk av VR for barn med autisme.

 • colourbox12954774 Seven Ph.D. positions relevant for “The Digital Society” 18. feb. 2019 13:03

  The 23 applications received at the end of last year have been evaluated and it has been decided to support 7 PhD positions relevant for “The Digital Society”. Decision letters have now been sent to all applicants together with the external project evaluations.

 • prosjekt_skriving_colourbox_resize2 Status prosjektbeskrivelser og strategisk finansierte stipendiatløp 14. jan. 2019 07:18

  Tidlig i september ble det etterlyst prosjektbeskrivelser for stipendiatløp relevant for ph.d.-satsingen. Det ble mottatt hele 23 søknader innen fristen 1. november 2018 hvorpå fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen skrev «Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav» i rektoratets blogg.

Arrangementer

For tiden ingen kommende arrangementer.