Samfunnsmessige implikasjoner av teknologisk utvikling

Høgskolen i Østfold arrangerer et halvdagsseminar om temaet "Samfunnsmessige implikasjoner av teknologisk utvikling". Seminaret er et ledd i arbeidet med å etablere et ph.d.-program innen fagområdet Det digitale samfunn.

Bilde av menneskehender som hilser en robotarm

Foto: Colourbox

Dette seminaret er et av flere seminarer i regi av HiØ som vil bringe ulike faglige aspekter ved digitaliseringsprosessen fram i lyset. Ett formål med seminarrekken er å synliggjøre dagens forskning ved høyskolen som kan være relevant opp imot satsingen for å etablere en ph.d.-utdanning innen Det digitale samfunn. Et annet formål er å inspirere fagpersoner og -miljøer ved høyskolen til å se faglige koblinger og knytte faglige nettverk. Vi håper at du vil ta turen til auditorium 2 på Remmen for å ta del i seminaret! Du kan melde deg på her

Kaffe, te og frukt vil bli servert. 

Program

Ordstyrer: Dekan Trond Hammervoll (ØSS)

Kl. 9.00–9.05: Velkommen v/dekan Trond Hammervoll (ØSS)

Kl. 9.05–9.35: Andreas Bye (Institutt for energiteknikk): «Mennesket i sentrum av digitaliseringen»

Kl. 9.35–9.50: Professor Ivar Jonsson (ØSS): «Teknologisk utvikling og samfunnsmessig transformasjon»

Kl. 9.50–10.05: Førstelektor Henrik Skaug Sætra (ØSS): «Menneske og samfunn i en digital tidsalder»

Kl. 10.05–10.15: Pause

Kl. 10.15–10.30: Førsteamanuensis Joakim Karlsen (IT): «Social media and journalistic work»

Kl. 10.30–10.45: Førsteamanuensis Elin Strand Larsen (ØSS): «Et forsvar mot ‘fake news’»

Kl. 10.45–11.00: Høgskolelektor Frode Ramstad Johansen (IR): «Digibusiness 3.0 – forretningsmodellinnovasjon i en digital verden»

Kl. 11.00–11.10: Pause

Kl. 11.10–11.55: Diskusjon i plenum

Kl. 11.55–12.00: Oppsummering

Publisert 20. sep. 2018 11:42 - Sist endret 8. nov. 2018 14:15