English version of this page

DigiEd

   

Prof. Dr. Irina Engeness er interessert i teknologi og Blended Learning.

Forskningsprosjekter knyttet til temaområdet DigiEd har fokus på hvordan en økt digitalisering av samfunnet påvirker og endrer utdanning.

Utdanning forstås i vid forstand som aktiviteter og prosesser innenfor formelle utdanningsinstitusjoner, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Aktuelle prosjekter kan studere mikro-prosesser som for eksempel bruk av spesifikke digitale verktøy i barnehage, skole, helsevesen, høyere utdanning og arbeidslivet, til makro-prosesser som for eksempel policy utvikling nasjonalt og internasjonalt. Studier knyttet til hvordan teknologi påvirker og endrer kunnskaps- og læreprosesser i ulike aktiviteter som for eksempel bruk av sosiale medier, i fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid vil også være av interesse. 

Professor Hilde Afdal (koordinator)

Professor Irina Engeness (koordinator)

Professor Anders Nordahl-Hansen

Professor Geir Afdal

Professor Stefan Sütterlin

Professor Magnus Frostenson

Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann

Førsteamanuensis Maja Michelsen

Førsteamanuensis Thomas Winman

Førsteamanuensis Halvdan Haugsbakken

Førsteamanuensis Tamara Kalandadze

Elia Gabarron

Publisert 29. mars 2021 08:58 - Sist endret 26. juli 2021 11:13