English version of this page

DigiHealth

Stipendiat Camilla Gjellebæk forsker på velferdsteknologi.

 

DigiHealth omfatter utforskende og kritisk analyse av hvordan utvikling og implementering av digitale løsninger og teknologi påvirker helse, og hvordan disse innovasjonene erfares av berørte parter i forskjellige miljøer i helse-, utdannings- og arbeidssektoren.

Hvordan berørte parter kan delta og påvirke utviklings- og implementeringsprosesser, og ta en kritisk bio-fysio-psykososial tilnærming, inkludert både sosiokulturelle og tradisjonelle medisinske perspektiver på helse og digitalisering er tematisert.

I tillegg inkluderes perspektiver fra mikro-, meso- og makronivå. Nye digitale måter å samhandle og kommunisere på vil bli belyst, og spørsmål om marginalisering, fremmedgjøring, avpersonifisering og makt vil bli diskutert.

I tillegg vil det med utgangspunkt i ulike berørte parters perspektiv bli utforsket hvordan teknologisk utvikling og nye digitale verktøy kan føre til bedre helse, økt myndighet og uavhengighet. 

Etiske perspektiver på digitalisering er også aktuelt.

Professor Vigdis Grøndahl (koordinator)

Professor Lilliana Del Busso (koordinator)

Professor  Ann Karin Helgesen

Førsteamanuensis Stine Torp Løkkeberg

Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen

Førsteamanuensis Camilla Hardeland

Førsteamanuensis Camilla Anker-Hansen

Professor II Carina Bååth

Professor II Camilla Martha Ihlebæk 

Professor II Liv Halvorsrud

Publisert 29. mars 2021 08:51 - Sist endret 14. juni 2021 16:39