English version of this page

DigiWork

Digital teknologier bringer sammen mennesker, tid og rom på nye måter. Det påvirker hvordan vi strukturerer samfunnet, institusjonaliserer etiske og politiske verdier, samt hvordan vi arbeider og samhandler.

DigiWork studerer samspillet mellom digitale teknologier og samfunnet, og forskningen kan omfatte:

1 Digitale utfordringer for etiske, menneskelige og sosiale relasjoner.

2 Påvirkningen digitalisering har på arbeidsmarkedet, arbeidsforhold- og innhold, kompetansekravene og lønn.

3 Digitaliseringens betydning for industrielle relasjoner, foretak og organisasjoner.

4 Samspillet mellom digitalisering og politikkutforming, regulering og velferdsstaten.

5 Påvirkningen av digitalisering på kulturell og samfunnsmessig utvikling. Dette inkluderer klasse, kjønn og etiske dimensjoner.

DigiWork omfatter ulike teoretiske tilnærminger og flere typer forskningsmetoder. Dette skaper gode muligheter for å utforske interaksjoner, prosesser og utfall i arbeidslivet i digital omstilling, og forstå disse på tvers av felt og sektorer.

Professor Marit Helgesen (koordinator)

Professor Jörg Kirchhoff (koordinator)

Professor  Catharina Bjørkquist (koordinator)

Professor Ivar Jonsson

Professor Lilja Mosisdottir

Professor Lin Prøitz 

Professor Julianne Cheek

Førsteamanuensis Elise Øby

Førsteamanuensis Henrik Skaug Sætra 

Førsteamanuensis Fredrik Andersen

Førsteamanuensis Gunnar Andersson

Førsteamanuensis Frode Ramstad Johansen

Førsteamanuensis Harald Borgebund

Førsteamanuensis Rannveig Røste

Førsteamanuensis Ragnhild Fugletveit