English version of this page

Prosjektstruktur for satsingsområdet og ph.d.-etableringsarbeidet

Satsingsområdet Det digitale samfunn og ph.d.-etableringsprosjektet har samme prosjektstruktur. Denne utgjøres av en styringsgruppe, en referansegruppe og en arbeidsgruppe, som beskrevet under.   

Leader of the Working Group Trine Eker Christoffersen and leader of the Steering Group Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Leder av arbeidsgruppen Trine Eker Christoffersen og leder av styringsgruppen Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Styringsgruppen

Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for utvikling av satsingsområdet og fremdriften av ph.d.-etableringsarbeidet, og foretar strategiske beslutninger i den sammenheng.

 • Prorektor forskning og formidling Kristi G. Bache (leder)
 • Dekan IIØ Harald Holone
 • Prodekan forskning HVO Kirsti Skovdahl
 • Prodekan forskning, LUSP Øyvind Gjems Fjeldbu
 • Prodekan forskning IIØ Tore Gimse

Annette Veberg Dahl, prorektor utdanning og sekretær for styringsgruppen

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen sørger for de faglige aktivitetene i satsingsområdet og oppgaver knyttet til ph.d.-etableringsarbeidet. Det er gitt et mandat for dette av styringsgruppen, som vist under.

Arbeidsgruppen utgjøres av to koordinatorer per Digi-temaområde, ledelse og adminsitrative ressurser.

Arbeidsform
 • Arbeidsgruppens koordinatorer representerer Digi-temaområdene og skal:
  • inkludere fagpersoner i satsingen slik at krav til fagmiljø og studietilbud oppnås
  • fremme initiativ som skaper grobunn for relevant forskningsaktivitet av høy kvalitet og herav koordinere utviklingen av Digi-temaområdene
  • ta ansvar for det faglige innholdet i søknaden om akkreditering i samarbeid med øvrig relevant fagmiljø
 • Arbeidsgruppens medlemmer som representerer institusjonsledelsen skal sørge for
  • nødvendige administrative ressurser 
  • nødvendig fremdrift og koordinering
  • forsvarlig økonomisk forvaltning
 • Arbeidsgruppens administrative medlemmer skal
  • bidra med sin spesialkompetanse 
  • ha ansvar for selve søknadsutformingen og dialogen med NOKUT

Arbeidsgruppen ledes av forskningsdirektør som har overordnet ansvar for fremdrift i arbeidet til arbeidsgruppen.

Publisert 6. aug. 2019 12:29 - Sist endret 13. okt. 2021 16:25