English version of this page

Stipendiater

En rekke av høgskolens stipendiater jobber med problemstillinger relevant for satsingsområdet Det digitale samfunn.

Stipendiat Alireza Khakpour, DigiTech/Work

Stipendiat Ammar Bahadur Singh, DigiEd

Stipendiat An Ngoc Lam, DigiTech

Stipendiat Anam Ilyas, DigiWork

Stipendiat Anders Dechsling, DigiEd/Health

Stipendiat Camilla Gjellebæk, DigiHealth

Stipendiat Erlend Nordrum, DigiWork

Stipendiat Eva Marie Toreld, DigiHealth/Work

Stipendiat Fred Rune Bjordal, DigiEd

Stipendiat Fredrik Dolve, DigiWork

Stipendiat Hanna Ihlebæk, DigiHealth/Work

Stipendiat Henrik Stigberg, DigiEd

Stipendiat Hoa Thi Nguyen, DigiTech

Stipendiat Ingjerd Skafle, DigiHealth/Ed

Stipendiat Ilka Nagel, DigiEd

Stipendiat Jens-Patrick A Bjerk Langstrand, DigiTech

Stipendiat Klaudia Carcani, DigiTech/Health

Stipendiat Line Børtveit, DigiHealth/Ed

Stipendiat Marina Sletten, DigiWork

Stipendiat Marie Jareid DigiWork

Stipendiat Marius Geitle, DigiTEch

Stipendiat Mette Maria Rønsen Gjerskaug, DigiEd

Stipendiat Minela Kvakic, DigiHealth/Work

Stipendiat Mostafa Aliyari, DigiTech

Stipendiat Ruslan Sorano, DigiTech/Health

Stipendiat Ruth Linda M.Hansen, DigiHealth

Stipendiat Selina Demi, DigiTech/WorkStipendiat Thor David Halstensen, DigiHealth/Tech

Stipendiat Tina Helene Bunæs, DigiTech/Health

 

Disputert

Stipendiat Amin Shahraki, DigiTech

Stipendiat Susanne Koch Stigberg, DigiTech

Publisert 29. mars 2021 08:52 - Sist endret 11. okt. 2021 14:23