ELLA-prosjekter

ELLA planlegger foreløpig to prosjekter: Flerspråklige ressurser og Grafiske romaner. 

Flerspråklige ressurser

Prosjektet Flerspråklige ressurser sikter mot å skaffe mer kunnskap om individers flerspråklige kompetanse. Per i dag finnes det bare et fåtall studier som har undersøkt alle språkene til flerspråklige talere, og vi trenger her både bedre empirisk dekning og metodeutvikling. I prosjektet vil vi samle inn data systematisk ved hjelp av to typer elisiteringsmetoder: narrativer (med ordfrie bildebøker og filmklipp) og kommunikative oppgaver (kart eller narrative sekvenser). På denne måten kan vi få sammenlignbar informasjon om ulike aspekter ved de språklige ressursene fra ulike typer talere, på alle språka de kan. Metodene kan brukes på morsmålstalere, arvespråkstalere, nybegynnere i f.eks. engelsk eller spansk osv. Materialet kan brukes for å undersøke bl.a. ordforråd, grammatikk, kommunikative strategier og narrative evner hos talerne. En del av analysearbeidet er også å vurdere metodene i seg selv. Vi begynner datainnsamlinga høsten 2021 og kommer da til å ha felles workshoper for å diskutere metodeutvikling.

Kontaktpersoner: Ida Larsson og Åshild Søfteland

Grafiske romaner 

Prosjektet Grafiske romaner gjennomføres i regi av temaområdet Litteratur i kontekst. Det er en del av temaområdets målsetting om å stimulere til forskning på sjangere som bruker både tekst og visuelle utrykk, blant annet grafiske romaner og tegneserier. Grafiske romaner er en relativt ung sjanger, også i akademisk sammenheng, og det er behov for ny kunnskap, både fra et litteraturvitenskapelig og et litteraturdidaktisk perspektiv.

Prosjektet ønsker å samle forskere fra alle språkfagene og samtidig motivere flere masterstudenter til å spesialisere seg på grafiske romaner.

Det tilbys digitale seminarer høsten 2021/våren 2022, både med eksterne og interne innledere, inkludert presentasjon av studentprosjekter. I kjølvannet planlegges en publikasjon i løpet av 2022, for eksempel som et temanummer i et tidsskrift.

Kontaktperson: Elin-Sofie Nesje Vestli

Publisert 9. mars 2021 08:27 - Sist endret 26. juli 2021 11:14