English version of this page

Språkkulturer

Temaområdet Språkkulturer ledes av førsteamanuensis Daniel Lees Fryer (ØSS).

Temaområdet Språkkulturer undersøker forholdene mellom språk, tekst og kultur. Dette temaet dekker et bredt forskningsfelt som inkluderer lingvistikk (teoretisk, anvendt, deskriptiv), sosiolingvistikk, semiotikk, retorikk, multimodalitet/intermedialitet, litterasitet, sjangerstudier, og tekst- og diskursanalyse. Temaet språkkulturer undersøker de sosiale og kommunikative praksisene til enkeltindivider og grupper i ulike situasjons- eller kulturkontekster. Forskningsområder kan være ulike læringsmiljøer og læringssituasjoner, arbeidsplasser, sosiale bevegelser, populærkultur, masse- og sosiale medier og andre former for fellesskap.

Noen aktuelle forskningsspørsmål er: 

  • Hvordan er forholdene mellom språk, tekst og kultur i ulike situasjoner, og hva sier dette om samfunn og/eller enkeltindivider? 
  • Hvilke implikasjoner kan økt forståelse av språk, tekst og kultur ha for formell, uformell eller ikke-formell læring? 
  • Hvordan skaper, opprettholder eller utfordrer vi fellesskap i digitale rom og i offentlige og private rom ellers?  
  • Hvordan påvirker ulike språklige og sosiale faktorer vår deltakelse i offentlige og andre rom, både digitalt og «analogt»? 
  • Hvordan kan økt forståelse av språk, tekst og kultur virke transformerende for samfunn og/eller enkeltindivider? 

Beskrivelsen og forskningsspørsmålene ovenfor er overordnede og kan justeres i dialog med fagmiljøene.

Publisert 20. jan. 2021 13:26 - Sist endret 15. juni 2021 09:55