Det digitale samfunn

Alle artikler fra Høgskolen i Østfold om temaet Det digitale samfunn

Publisert 23. mai 2022 20:51

Skjermtid for barn og unge bør begrenses sterkt, mener Helsedirektoratet i nye anbefalinger. Samtidig trenger barn nettopp tid foran skjermen for å lære å ferdes trygt på nett. De nye rådene øker presset på foreldre og lærere til å lære barn digital dømmekraft. 

Publisert 24. feb. 2022 14:24

Både ferske og godt etablerte forskere kan føle seg fullstendig overveldet av ord, begreper og uttrykk som brukes når det snakkes om forskning generelt og om «åpen forskning» spesielt. En ny elektronisk og fritt tilgjengelig ordliste skal fungere som et nyttig hjelpemiddel for å hindre forvirringen og misforståelser.