FoU

ECML - European Centre for Modern Languages

European Centre for Modern Languages (ECML) blei etablert i Graz i 1994 og er ein institusjon under Europarådet. Formålet med ECML er å fremje læring og undervisning av framandspråk i Europa, mellom anna ved å medverke til informasjonsutveksling, forsking og utvikling innanfor læring og undervisning av framandspråk. Framandspråksenteret er kontaktinstitusjon (contact point) for Europarådets senter. Ved ECML kan du delta på kurs/seminar og auke kompetansen din.

Publisert 20. feb. 2020 13:49 - Sist endret 26. okt. 2022 12:58