Informasjon om ECML

Ved European Centre for Modern Languages i Graz (Østerrike) kan du delta på kurs/seminarer og øke din kompetanse på feltet undervisning av fremmedspråk.

En oppdatert liste over aktivitetene ved senteret er å finne på ECMLs nettsider.

ECML har en stor dokumentasjonsavdeling hvor interesserte kan laste ned gratis materiell og publikasjoner som er utgitt i regi av ECML. En del eldre publikasjoner på papir er tilgjengelige gjennom bibliotekstjenesten til Høgskolen i Østfold,

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål: info@fremmedspraksenteret.no

Du kan finne ut mer om ECML ved å gå inn på deres nettsider, eller besøke følgende sider:

Publisert 20. feb. 2020 13:43 - Sist endret 20. feb. 2020 13:48