Program 2012-2015

Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring

European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015

LAST NED

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no

 

Workshop 4/2015

"Developing migrants' language competences at work” (Language for work)

Dato: 24. – 25. juni 2015

Les rapport på norsk (pdf)

 

Workshop 3/2015

“Literacies through Content and Language Integrated Learning” (CLIL and literacy)

Dato: 2. – 3. juni 2015

Les rapport 1 på norsk (pdf)

Les rapport 2 på tysk/norsk (pdf)

 

Workshop 1/2015

”European portfolio for student teachers of pre-primary education”

Dato: 21. – 22. april 2015

Les rapporten på norsk (pdf)

 

Workshop 4/2014

”Empowering language networks (LACS)”

Dato: 22. – 23. mai 2014

Les rapporten på norsk  (pdf)

 

Workshop 3/2014

”Involving parents in plurilingual and intercultural education (CARAP for parents)”

Dato: 28. – 30. april 2014

 

Workshop 2/2014

”ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU)”

Dato: 26 – 28. mars 2014

Les rapporten på norsk (pdf)

 

Workshop 1/2014

”Mobility programmes for sustainable plurilingual and intercultural learning (PluryMobil)”

Dato: 5. – 7. februar 2014

 

Workshop 5/2013

"European portfolio for student teachers of pre-primary education (Pré-élementaire)"

Dato: 12.-13. desember 2013

Les rapporten på norsk (pdf)

 

Workshop 4/2013

"Languages in corporate quality” (LINCQ)

Dato: 21.-22. november 2013

 

Workshop 3/2013

"Signed languages for professional purposes (PRO-Sign)"

Dato: 15.-17. april 2013

Les rapporten på norsk (pdf)

 

Workshop 2/2013

"Language descriptors for migrant and minority learners' success in compulsory education"

Dato: 7.-8. mars 2013

Les rapport 1 på engelsk (pdf)

Les rapport 2 på engelsk (pdf)

 

Workshop 1/2013

"Diversity in majority language learning"

Dato: 14.-15. februar 2013

Les rapporten på engelsk (pdf)

 

Workshop 2/2012

"Plurilingual and intercultural competences: descriptors andteaching materials"

Dato: 21. - 23. november 2012

Les rapporten på norsk (pdf)

 

Workshop 1/2012

"Using open resources to develop online teaching skills"

Dato: 30. oktober - 31. oktober 2012

Les rapporten på norsk (pdf)

 

Publisert 19. feb. 2020 16:21 - Sist endret 9. nov. 2020 18:25