Call for proposals for the programme 2020-2023

Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences 

Det europeiske fremmedspråksenteret inviterer dem som arbeider innen språk til å ta del i det nye fireårige programmet til ECML. Send inn forslag til programmet for 2020-2023: inspirasjon til nyskaping i språkopplæringen: kontekster i endring, kompetanse i utvikling, enten som koordinator for et prosjekt eller som ekspert.

Vi vil gjerne oppfordre deg som er lærer, lærerutdanner, forsker, lærebokforfatter eller pensumforfatter til å sende inn en søknad (Frist for forslag: 22. april 2019)

ECMLs invitasjon til forslag gir deg tilgang til en unik europeisk plattform for diskusjon, kommunikasjon og utgivelse av nyskapende ideer. Dette er en mulighet til å gi et reelt bidrag til språkopplæringen i Europa.

For mer informasjon se ECML sin nettside eller ta kontakt med info@fremmedspraksenteret.no

Få mer informasjon om Call for Proposals i disse videoene på fransk, engelsk og tysk:

Publisert 20. feb. 2020 13:42 - Sist endret 9. nov. 2020 18:57