CLIL-Content & Language Integrated Learning

CLIL (Content and Language Integrated Learning) er en internasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former for undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk. I Norge brukes betegnelsen bilingval undervisning, men dette omfatter som regel kun enkelte fag eller deler av fag.

Se Utdanningsdirektoratet sine sider for mer informasjon om CLIL i norsk skole.

Publisert 19. feb. 2020 16:04 - Sist endret 18. juni 2021 12:08