CLIL-prosjekter i videregående skole 2009-2011

Fremmedspråksenteret koordinerte et CLIL-prosjekt på videregående nivå med oppstart høsten 2009 og avslutning våren 2011. Prosjektet omfattet 8 skoler som tilbbød sine elever undervisning på engelsk etter CLIL-metoden.

Evaluering
Jan Merok Paulsen ved Høgskolen i Hedmark, har evaluert prosjektet på oppdrag fra Fremmedspråksenteret.

Publisert 19. feb. 2020 16:04 - Sist endret 1. feb. 2021 11:15