FoU-prosjekter

Som eit ledd i arbeidet med strategiplanen Språk åpner dører 2005–2009 sette Framandspråksenteret i gang ei rekkje forskings- og utviklingsprosjekt som blei gjennomførte av engasjerte fagpersonar ved ungdomsskular, vidaregåande skular og universitet rundt omkring i landet.

Publisert 9. nov. 2020 11:48 - Sist endret 9. nov. 2020 12:41