FoU

TOOL-kit

Fra 1.1.2020 har Fremmedspråksenteret etablert en forskningsgruppe som skal ha fokus på å Tolke Og Operasjonalisere Læreplanverket - kunnskap, innovasjon og teknologi (TOOL-kit).

Hovedmålet med denne forskningsgruppen er å sette fokus på implementeringen av viktige deler i styringsdokumentene (rammeplan og læreplanverket) i utdanningen når det gjelder språkfagene for på denne måte også bidra som rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innen engelsk og fremmedspråk.

Forskningsgruppens overordnede mål tar utgangspunkt i senterets mandat fra Kunnskapsdepartementet og høgskolens definerte satsingsområde "Språk i opplæringen".

Publisert 13. nov. 2020 08:18 - Sist endret 18. nov. 2020 11:02