Barnehage

En av barnehagens kjerneoppgaver er å støtte barns tilegnelse av språk. De skal utvikle sin språkforståelse, møte flere språk og stimuleres til språklig undring. Dette slår Rammeplanen fast i fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst. 
Fremmedspråksenteret har i den forbindelse utarbeidet konkrete tips til hvordan man på en enkel og lekende måte kan introdusere ulike språk for barna. Tipsene har som mål å vekke deres iboende nysgjerrighet for språk, spille på eventuelle språkerfaringer og bidra til lekende språklæring. 

Kursmodulen vi tilbyr gir eksempler på sanger, rim, regler, spill og aktiviteter relatert til barnehagens rutiner og barns interesseområder. Den har form av en workshop der deltakerne også produserer materiell til eget bruk.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. juni 2020 09:18 - Sist endret 30. juni 2020 12:17