Digital

tegning av person med nettbrett

En lærers profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) inkluderer både profesjonsutvikling og -utøvelse (Utdanningsdirektoratet). Denne modulen skisserer forslag til utvikling av formålstjenlig undervisningsdesign og legger til rette for utprøving av ulike digitale ressurser og medier for språklæring.

Digitale ressurser og medier åpner for endrede læringsprosesser og nye undervisningsmetoder i engelsk og fremmedspråk. Modulen gir praktiske eksempler på hensiktsmessig og kritisk IKT-bruk i gjennomføringen av språkfaglige oppdrag.  Eksemplene omfatter utforsking av relevant teknologi for aktiv, kreativ og autentisk deltagelse på målspråket – gjeldende både språklig produksjon og resepsjon. Videre vil refleksjoner omkring teknologiens merverdi for læringsutbytte, relatert til kjerneelementer og øvrige grunnleggende ferdigheter, stå sentralt.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. juni 2020 09:27 - Sist endret 3. juni 2022 11:38