Fagfornyelsen og dybdelæring

Fremmedspråksenteret har nøye fulgt prosessen med revisjonen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20); blant annet gjennom høringsuttalelser, som referanseinstans og deltagelse i kjerneelement- og læreplangruppe. Samtlige av våre etterutdanningsmoduler er oppdatert på fagfornyelsens endringer og intensjoner, men i tillegg tilbyr vi en kursmodul med et forsterket fokus på det sentrale begrepet "dybdelæring" – relatert til senterets fagområder.

Modulen tar innledningsvis for seg den skolepolitiske tilretteleggingen for dybdeforståelse og viser i det videre hvordan det kan legges til rette for varig forståelse av faglige og tverrfaglige begreper, metoder og sammenhenger i engelsk- og fremmedspråkundervisningen. Kursinnholdet fokuserer på varierte og motiverende undervisningsformer, praktiske aktiviteter og "fagligsosial" læring, der det heller dreier seg om hvordan enn hvor mye man lærer.

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. juni 2020 09:29 - Sist endret 5. juni 2020 14:18