Fagfornyelsen og dybdelæring

Fremmedspråksenteret har nøye fulgt prosessen med revisjonen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20); blant annet gjennom høringsuttalelser, som referanseinstans og deltagelse i kjerneelement- og læreplangruppe. Samtlige av våre etterutdanningsmoduler er oppdatert på fagfornyelsens endringer og intensjoner, men i tillegg tilbyr vi en kursmodul med et forsterket fokus på det sentrale begrepet "dybdelæring" – relatert til senterets fagområder.

Modulen tar innledningsvis for seg den skolepolitiske tilretteleggingen for dybdeforståelse og viser i det videre hvordan det kan legges til rette for varig forståelse av faglige og tverrfaglige begreper, metoder og sammenhenger i engelsk- og fremmedspråkundervisningen. Kursinnholdet fokuserer på varierte og motiverende undervisningsformer, praktiske aktiviteter og "fagligsosial" læring, der det heller dreier seg om hvordan enn hvor mye man lærer.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. juni 2020 09:29 - Sist endret 3. juni 2022 11:39