Flerspråklighet

I møte med fagene engelsk og fremmedspråk er elevene allerede å anse som flerspråklige og innehar omfattende språklæringserfaring fra ulike sammenhenger. Dette språklige mangfoldet må anerkjennes som en verdifull ressurs i språkopplæringen, noe som også understøttes i nasjonale styringsdokumenter.

Modulen viser bevisstgjørende og konstruktivt arbeid med flerspråklighet og gir eksempler på varierte, praktiske og utforskende språkaktiviteter som samlet sett bidrar til en mer effektiv og meningsfull språklæring.

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. juni 2020 09:31 - Sist endret 5. juni 2020 14:17