Lese- og skrivevansker i engelsk og fremmedspråk

Med et tilpasset innhold, omfang og metode kan alle elever oppleve positiv fremgang i språklæring.  Modulen tilbyr grunnleggende kompetanse for at lærerne kan legge til rette for at alle elevene opplever mestring i å lære engelsk eller et fremmedspråk.

Modulen inkluderer kunnskap om hvordan dysleksi og generelle lese- og skrivevansker påvirker det å lære et nytt språk. Modulen legger til rette for aktiv deltagelse med praktiske aktiviteter og oppgaver som fokuserer på alle aspekter av språklæring: lyd- og bokstavinnlæring, grammatikk, lesing, skriving og muntlig aktivitet.  Det presenteres nyttige læringsstrategier for elevene samt flere didaktiske tilnærminger for lærerne. Målet er å utvide lærernes verktøykasse for å støtte elevene med lese- og skrivevansker og deres arbeid med språklæring.  

Aktivitetene som presenteres i modulen skal kunne brukes i en klasseroms setting og skal brukes til fordelen for både elevene med og uten lese- og skrivevansker.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. juni 2020 09:33 - Sist endret 3. juni 2022 11:39