Lese- og skrivevansker i engelsk og fremmedspråk

Med et tilpasset innhold, omfang og metode kan alle elever oppleve positiv fremgang i språklæring.  Modulen tilbyr grunnleggende kompetanse for at lærerne kan legge til rette for at alle elevene opplever mestring i å lære engelsk eller et fremmedspråk.

Modulen inkluderer kunnskap om hvordan dysleksi og generelle lese- og skrivevansker påvirker det å lære et nytt språk. Modulen legger til rette for aktiv deltagelse med praktiske aktiviteter og oppgaver som fokuserer på alle aspekter av språklæring: lyd- og bokstavinnlæring, grammatikk, lesing, skriving og muntlig aktivitet.  Det presenteres nyttige læringsstrategier for elevene samt flere didaktiske tilnærminger for lærerne. Målet er å utvide lærernes verktøykasse for å støtte elevene med lese- og skrivevansker og deres arbeid med språklæring.  

Aktivitetene som presenteres i modulen skal kunne brukes i en klasseroms setting og skal brukes til fordelen for både elevene med og uten lese- og skrivevansker.

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. juni 2020 09:33 - Sist endret 5. juni 2020 14:26