Muntlig produksjon og interaksjon

Kommunikasjon innebærer å skape mening med språk, og i fremmedspråk er kommunikasjon også definert som selve hovedkjernen i faget. Trening av muntlige ferdigheter krever en undervisning som legger vekt på regelmessig bruk av målspråket både av og med lærer og medelever – og det fra første stund.

Kursmodulen vi tilbyr legger opp til utprøving av metoder og aktiviteter som har som mål å øke elevenes muntlige språkferdigheter og senke terskelen for å snakke målspråket.

Vi har stor tro på læring gjennom å appellere til ulike sanser som for eksempel bevegelse, spill, bruk av fysiske objekter eller bilder som stimulerer fantasien og skaper assosiasjoner til tidligere læring. Modulens metodikk går ut på å løse oppdrag i samarbeid – hvilket bidrar til et sosialt fellesskap og gir økt taletid til den enkelte elev.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

Publisert 3. juni 2020 09:34 - Sist endret 3. juni 2022 11:40